Letokruhy

 

 

Po skúsenostiach, ktoré sme získali po vydaní Letokruhov časopisu Slovanská vzájomnosť 2001-2010, sme sa rozhodli opäť pre vydanie knihy s priliehavým názvom Letokruhy časopisu Slovanská vzájomnosť 2011-2016.  

Prístup k publikácii získate po kliknutí na túto linku. 

Združenie slovanskej vzájomnosti a redakcia časopisu Slovanská vzájomnosť sa na základe ohlasov od čitateľov rozhodla uverejniť na webovej stránke knihu s názvom Letokruhy časopisu Slovanská vzájomnosť 2001-2010, ktorá obsahuje výber článkov, esejí, faktografických príspevkov z časopisu s rovnomerným názvom, ktoré boli publikované v rozmedzí rokov 2001-2010. Kniha bola vydaná v roku 2011 vo vydavateľstve CCW . Vzhľadom na väčší rozsah je rozdelená do piatich kapitol. Príspevky, ktoré sú uverejnené v knihe boli písané pred 10. až 20. rokmi a tak môžete oceniť ich stálu aktuálnosť a nadčasovosť.