Zomrel významný literárny historik, zakladajúci člen Združenia slovanskej vzájomnosti PhDr. Michal Eliáš CSc.

06.04.2018, 12:57, Admin

 

Vo veku 83 rokov dňa 2. apríla 2018 vo večerných hodinách zomrel v Martine PhDr. Michal Eliáš CSc., dlhoročný pracovník Matice slovenskej, literárny historik a editor.


Michal Eliáš stál pri zrode Združenia slovanskej vzájomnosti a za 25 rokov pôsobenia v orgánoch nášho hnutia zanechal po sebe hlbokú brázdu. Do posledných svojích dní bol aktívnym členom Rady ZSV.Meno Michala Eliáša zostane navždy spojené s vydavateľskými aktivitami nášho hnutia. Svojimi príspevkami v časopise Slovanská vzájomnosť obohacoval čitateľov významnými dejinnými udalosťami, ktoré neboli všeobecne známe.

 

Venoval sa obdobiu národnoosobodzovacieho hnutia, revolučným rokom 1848, slovanskému hnutiu a jeho osobnostiam. Neoceniteľná bola jeho kapitola v časopise Slovanská vzájomnosť pod názvom Jubileá, v ktorej každý štvrťrok od roku 2001 až do dnešných dní pripravoval a uverejňoval významné slovenské, slovanské výročia a udalosti, známe aj menej známe osobnosti nielen duchovného života. Publikoval osudy, diela, odkazy národných dejateľov pre súčasnú generáciu. Týmto témam vdýchol aj vizuálnu podobu. Bol zostavovateľom troch nástenných kalendárov: Slovanský kalendár (2012), Cyrilometodský kalendár (2013), Jubileá a výročia (2014). Vydavateľská tvorba Michala Eliáša pokračovala zostavovaním náučných literárnych plagátov našich významných dejateľov – Ľudodvíta Štúra, Pavla Jozefa Šafárika, Jozefa Miloslava Hurbana. Okrem toho v edícii Slovanské reflexie v roku 1996 bola vydaná autorská kniha Michala Eliáša: Matice slovanských národov.


V osobe Michala Eliáša odišla veľká osobnosť s národným a slovanským cítením.


Ďakujeme Vám, vážený pán Eliáš, za všetko čo ste pre šírenie idey slovanskej vzájomnosti v tejto hektickej dobe dokázali urobiť.

 

 

 


Česť jeho nehynúcej pamiatke!

 

Rada Združenia slovanskej vzájomnosti

 
« Späť