Výzva slovenským občanom a politickým subjektom

23.09.2019, 10:06, Admin

V tomto roku si pripomíname 28.výročie iniciatívy “Za zvrchované Slovensko“, ktorá programovo zjednotila rozhodujúcu časť občanov a politických subjektov a veľkou mierou napomohla k získaniu národnej slobody Slovákov, štátnej suverenity SR ako rovnoprávneho subjektu medzinárodných vzťahov – k vzniku Slovenskej republiky.

 

Vzhľadom na vážnosť situácie – ohrozenie najvýznamnejších hodnôt národného dedičstva Slovákov - ako národnej identity, kultúry, slobody a štátnej suverenity SR, ako aj blížiacimi sa voľbami v roku 2020, predstavitelia iniciatívy „ Za slovenské slobodné a zvrchované Slovensko“ prijali 11. septembra 2019 Výzvu slovenským občanom a politickým predstaviteľom.

 

Združenie slovanskej vzájomnosti je jedným zo signatárov výzvy, prinášame vám ju v plnom znení so žiadosťou, aby ste ju šírili ďalej. Výzvu môžete podpísať na linku uvedenom pod výzvou.


VÝZVA

 

 Slovenským občanom a politickým predstaviteľom

Demokratický, ústavný a kultúrny spôsob obnovenia slovenskej štátnosti 1.1.1993 akceptoval celý civilizovaný svet. To nás zväzuje, aby sme zabránili akýmkoľvek pokusom o tzv. majdanizáciu pomerov vedúcich k spoločenskému chaosu a rozvratu nášho štátu.

 

Vyzývame slovenských občanov

– konkrétne tie národné sily, ktoré chcú zmenu k lepšiemu a slovenské národnoštátne záujmy sú pre nich vždy dôležitejšie ako cudzie – na zásadnú zmenu svojho doterajšieho pasívneho postoja na aktívny a zapojenie sa do predvolebného zápasu národných síl v kľúčových, prelomových  a možno aj osudových voľbách 2020. Tie rozhodnú či budeme podľa Ústavy SR naďalej zvrchovaným slovenským štátom alebo protektorátom.


Úspešnosť národných síl vo voľbách 2020 je priamo podmienená bezvýhradným obetavým podriadením osobného „ega“ politických vodcov aj straníckych záujmov politických subjektov slovenským  národnoštátnym záujmom a zastavením  vzájomných osočovaní sa. Súčasné nezodpovedné konanie – ako „strieľanie do vlastných radov“ –  kompromituje politické subjekty hlásiace sa k národným silám a odrádza ich voličov od účasti na voľbách.

 

Vyzývame slovenské politické subjekty

- aby ako dôkaz svojho uvedomenia si vážnosti situácie aj svojej zodpovednosti za slovenský národ a štát – zasadli za „stôl národnej dohody“,  podpísali dohodu o vzájomnom neútočení, povolebnej spolupráci – vo vláde či v opozícii –  a verejný záväzok, že o hlasy voličov budú bojovať výhradne kvalitou svojich programov a dôveryhodnosťou kandidátov ako garantov plnenia predvolebných sľubov.

 

Vzhľadom na krízový stav a vážne ohrozenie národnej identity, slobody a štátnej suverenity Slovenskej republiky je najvyšší čas uskutočniť celonárodnú mobilizáciu a spoluprácou pod spoločným heslom „BRÁŇME SI VYBOJOVANÉ!“ programovo zjednotiť všetky národné sily hlavným dlhodobým strategickým zámerom a cieľom – „ZA SLOVENSKÉ SLOVENSKO!“ Za Slovensko slovenské – nie cudzie – bojovali všetky generácie slovenských vlastencov a prirodzenou povinnosťou súčasných generácií Slovákov je v tomto boji pokračovať!

 

Bratislava – Devín  11. 9. 2019

 

Signatári výzvy: Združenie slovenskej inteligencie KORENE, predseda Viliam Hornáček, za Maticu slovenskú, správca a šéfredaktor SNN Maroš Smolec, za SKSI Slovakia plus Ján Dudáš, za SAN podpredseda Ľudovít Števko, za OZ Slavica Zverina, za OZ Rastic René Pavlík, za ZSV Edita Dürrerová, za INFOVOJNA Adrián Repčok, za DK Ján Košiar, za OZ SUVERENISTI Bruno Čanády, Július Bonder, Júliu Handžárik, Viktor Viktor Timura, Ján Cuper, Ivan Mrva, Martin Lacko, Matej Mondár, Margaréta Vyšná, Roman Michelko a ďalší.

 

Výzvu môžete podpísať kliknutím na túto linku

 
« Späť