Literárny plagát Pavla Jozefa Šafárika (1795-1861)

16.05.2016, 12:51, Admin

V júni toho roku uplynie 155 rokov od úmrtia vedca, zakladateľa slavistiky, historika, jazykovedca, básnika, národopisca, knihovníka a redaktora Pavla Jozefa Šafárika. Jeho osobnosť priamo spája tri slovanské národy – Slovákov, Srbov a Čechov - a nepriamo (tvorbou) všetky.

 Jeho tvorba je rozsiahla a rôznorodá. Ako 19 ročný vydal básnickú zbierku Tatranská múza s lýrou slovanskou, o 4 roky s Palackým teoretické úvahy o metrike Počátkové českého básnictví a s Jánom Kollárom Písně světské lidu slovenského v Uhřích. Podporoval zbieranie a vydávanie ľudovej slovesnosti. Hlavný význam Šafárika je vo vedeckej činnosti. Vytvoril 19 samostatne vydaných prác – stal sa tvorcom prvého celistvého pohľadu na dejiny slovanských národov a ich literatúr. Jeho Dejiny slovanskej reči a literatúry... vydané v nemčine, podali súhrnný prehľad od praveku Slovanov po jeho dobu. Slovákov i Čechov predstavil ako samostatné národy, ale bál sa ich jazykového rozdelenia. Slovanské starožitnosti a Slovanský národopis sú priekopnícke diela rozširujúce dovtedajší obraz o minulosti Slovanov a ovplyvnili mnohých slovanských dejateľov národného obrodenia. Pozornosť venoval aj juhoslovanskej problematike a otázkam hlaholiky a cyriliky. Dostalo sa mu spoločenského uznania od mnohých zahraničných učených spoločností. Jeho meno nesie aj dnešná Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
     Pavol Jozef Šafárik sledoval národnouvedomovacie hnutie Slovanov, podporoval vznik a účinkovanie slovanských matíc ako organizačných foriem tohto národnoobrodeneckého hnutia. Maticiam pripisoval dôležitú zjednocovaciu úlohu - mali byť mostom na spájanie, zjednocovanie generácii, národností a národov. Bol jedným z najdôležitejších usmerňovateľov ideovej činnosti slovanských matíc a propagátor ich vzájomnej spolupráce, preto má opodstatnene svoje čestné miesto aj v ich dejinách.

 

     Združenie slovanskej vzájomnosti pri tejto príležitosti vydalo literárny plagát, ktorý si v prípade záujmu môžete zakúpiť v kníhkupectve Svojeť, Bratislava, Liga pasáž, Dunajská 8. (kontakt p. Sýkorová 0903 946 718).

 
« Späť