Letokruhy časopisu Slovanská vzájomnosť 2011-2016

20.10.2016, 16:04, Admin

 

 

Po skúsenostiach, ktoré sme získali po vydaní Letokruhov časopisu Slovanská vzájomnosť 2001-2010, sme sa rozhodli opäť pre vydanie knihy s priliehavým názvom Letokruhy časopisu Slovanská vzájomnosť 2011-2016.  


     Časopis Združenia slovanskej vzájomnosti – Slovanská vzájomnosť je na mediálnom trhu už pätnásť rokov a od prvopočiatku koncipovaný ako kultúrno-spoločenský fenomén. V presvedčení, že slovanský svet ako kultúrny fenomén existuje a existovať bude. Prostredníctvom esejí a štúdií významných osobností domácich i zahraničných sa snažíme objasňovať rozmanité aspekty aktuálnej medzinárodnej pozície a perspektívne úlohy slovanského spoločenstva a jednotlivých slovanských národných kultúr v globálnych civilizačných súvislostiach s dôrazom na životné záujmy slovanských štátov. Časopis roztvára širšie názorové spektrum a prizýva k dialogickým stretnutiam aj predstaviteľov iných ideových pozícií.
     Letokruhy časopisu Slovanská vzájomnosť 2011-2016 majú päť kapitol – obdobne ako časopis: Korene a tradície, Priestor slova, Kultúra v toku času, Rozhovory a Zaujalo nás. Príspevky, ktoré sme pre vás vybrali do tejto publikácie majú svoju výpovednú hodnotu, sú aktuálne a faktografické. Zrkadlia dnešnú podobu sveta a naše prežívanie v ňom. Tvoria iba zlomok toho, čo vyšlo v našom časopise za ostatných päť rokov a z čoho vznikol výber príspevkov, ktorý ponúkame čitateľovi pre hlbšie pochopenie našej protirečivej a hektickej súčasnosti. Nechávame na čitateľa aby si dotvoril obraz a konfrontoval obsah príspevkov so súčasnou situáciou.


     Knihu Letokruhy časopisu Slovanská vzájomnosť 2011-2016 si môžete kúpiť v predajni Svojeť na Dunajskej 18, (Liga pasáž), tel. kontakt 0903 946 718, v Bratislave, alebo objednať mailom zsv@mail.t-com.sk, prípadne telefonicky 0903 768602. Cena je 9.00 Eur + poštovné 2,00 Eurá.
 

 
« Späť