Do Vašej pozornosti odporúčame novú knihu Maroša Puchovskáho: Mytológie sveta od starých Slovanov po Matrix

13.01.2014, 16:25, Admin

Od pradávna sa ľudia snažia dostať za čarovnú oponu, ktorá ich delí od tajomstva stvorenia. Od najstarších čias chce človek vedieť ako vznikol svet, kde sa tu vzal on sám a aký je zmysel jeho jestvovania. Odjakživa ľudstvo túži spoznať svoje pravé korene. Preto vznikli kdesi medzi nebom a zemou najstaršie báje. Dávajú odpovede na všetko. Sú odrazom duše každého národa, sú pravzorom jeho myslenia, sú svedectvom o jeho spojení s nekonečnom. Ak chceme porozumieť postojom národov v dnešnom svete, musíme nazrieť do duchovných prameňov ich myslenia. Ak chceme porozumieť sami sebe, treba sa nám vrátiť na začiatok cesty.
 


V knihe autora Maroša Puchovského: Mytológie sveta od starých Slovanov po Matrix, sú postupne predstavované báje a mýty národov Európy, časti Ázie a Ameriky. Napriek úžasnej rôznorodosti majú čosi spoločné – vyvierajú z jedného prameňa. Tým prameňom je spoločný indoeurópsky pôvod. Hoci to znie neuveriteľne Slovania, Germáni, Kelti, Románi, Gréci, ale i Chetiti, Iránci, Indovia, boli pred dávnymi tisícročiami súčasťou jediného národa. Zvykneme ho nazývať Indoeurópania. Jeho pravlasťou boli široké priestory od Dunaja a Karpát cez Čiernomorské stepi až po Kaukaz. Indoeurópania sa rozišli do tých najvzdialenejších končín sveta, podelili sa na nespočetné národy, a predsa si zachovali v jazyku i spôsobe myslenia veľmi veľa spoločného. To podstatné sa u nich stretne vždy v jedinom bode, ktorý je vyústením dlhej nite utkanej z duchovného príbuzenstva.
Spoločné myšlienkové dedičstvo sa prejavovalo po celé tisícročia a pretrváva do súčasnosti. Vidíme ho i dnes a to nie len na prastarých mýtoch, ale i na mýtoch celkom súčasných. Aj v dnešnej dobe vznikajú nové mytológie a tie staré sa obnovujú.

Dúfame, že táto kniha bude Vašim sprievodcom po ich fascinujúcom svete.

Kniha má 208 strán, obsahuje 10 kapitol (Stvorenie sveta, Slovanská mytológia, Indická mytológia, Iránka mytológia, Keltská mytológia, Germánska mytológia, Grécka a rímska mytológia, Karibské mytológie, Americké mytológie, Súčasné mytológie) a dodatok Rekonštrukcia základného slovanského mýtu. Priložený je zoznam literatúry, z ktorej autor vychádzal alebo čerpal ukážky a ktorá zároveň môže poslúžiť ako inšpirácia pre čitateľa, ak sa o danú tému chce zaujímať hlbšie.

Knihu si môžete objednať telefonicky na tel. č. 02/52491861, e-mailom: zsv@mail.t-com.sk,
prípadne na adrese: Združenie slovanskej vzájomnosti, Dobšinského 16, 811 05 Bratislava

Cena: 8,00 Eur + poštovné.

Združenie slovanskej vzájomnosti
 

 
« Späť