Kontaktné informácie

kontakt1

 

Poštová adresa:                                                             

Združenie slovanskej vzájomnosti
Dobšinského 16
811 05  Bratislava
Slovenská republika

Telefón: +421 2 52491861, e-mail: zsv@mail.t-com.sk