Kontaktné informácie

kontakt1

 

Poštová adresa:                                                             

Združenie slovanskej vzájomnosti
Dobšinského 16
811 05  Bratislava
Slovenská republika

E-mail: ozzsv.sk@gmail.com 
            (e-mailová adresa zsv@mail.t-com.sk bola k 31.10.2018)