Za účelom šírenia a popularizovania idey slovanskej vzájomnosti vydávame od roku 2001 časopis Slovanská vzájomnosť, ktorý sa systematicky zaoberá populárno-vedeckou , publicistickou formou otázkami Slovanstva, slovanskej vzájomnosti, históriou, kultúrou a literatúrou slovanských národov. Cieľom časopisu je prispievať k lepšiemu vzájomnému poznaniu slovanských národných spoločenstiev a kultivovať slovanskú myšlienku. Časopis vychádza štvrťročne.
  
                          

 

Na tejto stránke je v elektronickej verzii k dispozícii aktuálny ročník časopisu Slovanská vzájomnosť. Ak máte záujem o nahliadnutie do archívu, použite túto linku:

 

 

Ročník XVIII. Číslo 1. z marca 2018 Čítať ho môžete kliknutím na túto linku

Ročník XVIII. Číslo 2. z júna 2018 Čítať ho môžete kliknutím na túto linku

Ročník XVIII. Číslo 3. zo septembra 2018 Čítať ho môžete kliknutím na túto linku

Ročník XVIII. Číslo 4. z decembra 2018 Čítať ho môžete kliknutím na túto linku

 

 

Tlačenú verziu časopisu si môžte objednať telefonicky na čísle 0903 768 602.