Za účelom šírenia a popularizovania idey slovanskej vzájomnosti vydávame od roku 2001 časopis Slovanská vzájomnosť, ktorý sa systematicky zaoberá populárno-vedeckou , publicistickou formou otázkami Slovanstva, slovanskej vzájomnosti, históriou, kultúrou a literatúrou slovanských národov. Cieľom časopisu je prispievať k lepšiemu vzájomnému poznaniu slovanských národných spoločenstiev a kultivovať slovanskú myšlienku. Časopis vychádza štvrťročne.
  
                          

 

Na tejto stránke je v elektronickej verzii k dispozícii aktuálny ročník časopisu Slovanská vzájomnosť. Ak máte záujem o nahliadnutie do archívu, použite túto linku:

 

 

Ročník XVII. Číslo 1. z marca 2017 Čítať ho môžete kliknutím na túto linku

Ročník XVII. Číslo 2. z júna 2017 Čítať ho môžete kliknutím na túto linku

Ročník XVII. Číslo 3. zo septembra 2017 Čítať ho môžete kliknutím na túto linku

 

Tlačenú verziu časopisu si môžte objednať prostredníctvom objednávkového formulára.