PODPORTE ZDRUŽENIE SLOVANSKEJ VZÁJOMNOSTI

     

 

V Bratislave 31.1.2017

 

Vážení priatelia,


   Združenie slovanskej vzájomnosti vám všetkým, ktorí ste venovali šíreniu idey slovanskej vzájomnosti prostredníctvom našich aktivít v roku 2016 - 2% zo svojej zaplatenej dane - veľmi pekne ďakuje. 


Združenie slovanskej vzájomnosti už 24 rokov prispieva k uvedomeniu si kultúrnej a duchovnej jednoty medzi slovanskými národmi. K naplneniu nášho cieľa sme realizovali v roku 2016 okrem iných aktivít cyklus prednášok pre mládež na tému Pavol Jozef Šafárik – slovensko-slovanský fenomén. Nadviazali sme tak na úspešný cyklus venovaný Ľ. Štúrovi – fenomén slovenskej a slovanskej inteligencie, ktorý sme realizovali v roku 2015. Vydali sme literárny plagát venovaný k 155. výročiu úmrtia P.J. Šafárika, ktorý tak ako literárny plagát k výročiu narodenia Ľ. Štúra sme zadarmo venovali školám, do knižníc a ústavov. Taktiež sme realizovali s Veľvyslanectvom Srbskej republiky akadémiu venovanú P.J. Šafárikovi za účasti hostí zo Srbska a Českej republiky. Okrem časopisu Slovanská vzájomnosť sme vydali Letokruhy časopisu Slovanská vzájomnosť za roky 2011-2016. Podarilo sa nám s podporou Fondu pro Senica zorganizovať zasadnutie Medzinárodnej slovanskej rady prvýkrát v Slovenskej republike a zúčastnili sme sa rokovania v Bielorusku.

 

V roku 2017 budeme pokračovať v projekte pre mládež, ktorý je venovaný prezentácii ďalšej osobnosti špecifického slovenského, slovanského a európskeho významu - Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi, pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia. Opäť sme vydali edukatívny literárny plagát zo života, z výberu jeho prác a odkazu J.M. Hurbana. Časopis Slovanská vzájomnosť aj v tomto roku bude vychádzať vo svojej printovej podobe už šestnásty rok. V roku 2017sa na jeseň uskutoční 11. všeslovanský zjazd, na príprave ktorého sa chceme podieľať.


Vážení priatelia, sympatizanti obraciame sa na vás znovu s prosbou o poskytnutie dvoch percent z vašej odvedenej dane, aby sme mohli plánované projekty realizovať aj vďaka vášmu príspevku a takto spoločne prispieť k šíreniu idey slovanskej vzájomnosti. Zároveň sa na vás obraciame s prosbou, ak vy osobne nemôžete poskytnúť 2% podiel zo zaplatenej dane , posuňte túto našu žiadosť vašim najbližším v rodine a v susedstve. Ďakujeme.

 

Po kliknutí na túto linku získate tlačivá potrebné k tomu, aby váš podiel zo zaplatenej dane bol poukázaný na účet Združenia slovanskej vzájomnosti (ak vám v zamestnaní vykonajú ročné zúčtovanie príjmu zo závislej činnosti). V prípade ak budete podávať daňové priznanie, prosím nezabudnite vyplniť na to určené riadky – aj riadok so súhlasom so zaslaním údajov prijímateľovi, aby sme sa vám mohli aj menovite poďakovať.

 

Naše identifikačné údaje:


IČO 30778808
Právna forma: Občianske združenie
Názov/obchodné meno: Združenie slovanskej vzájomnosti
Sídlo: Dobšinského 16, 811 05 Bratislava

 

Ďakujeme Vám za podporu.

 

 

Ing. Edita Dürrerová

   predsedníčka ZSV