Spisovateľ a publicista Július Handžárik oslávil 90-tku

08.09.2020, 08:21 , Admin | Počet zobrazení: 181

 

Významný publicista, spisovateľ, národovec a vlastenec Július Handžárik oslávil 5.septembra 2020 v plnej aktivite krásne životné jubileum – 90. narodeniny.


     Pri tejto príležitosti členovia Rady Združenie slovanskej vzájomnosti vyslovili pánovi Handžárikovi poďakovanie za to, že v roku 2006 sa pridal k nášmu hnutiu, k hnutiu ktorého poslaním bolo a naďalej zostáva šírenie idey slovanskej vzájomnosti a spolupráce Slovanov. Pán Handžárik od tohto roku prevzal do svojich rúk zodpovednosť za obsahovú stránku časopisu Slovanská vzájomnosť ako jej šéfredaktor a je ním do dnešných dní. Zásluhou pána Handžárika časopis Slovanská vzájomnosť vyplnil v tom čase prázdne miesto na mediálnom trhu. Jeho zmysel a cit pre faktografiu, presnú argumentáciu, analýzy, ktorými sa vyznačuje jeho publicistika vyžadoval aj od autorov prispievajúcich do Slovanskej vzájomnosti a tak mnohé články uverejňované v časopise majú aj dnes vysokú výpovednú hodnotu. Sú to články nielen zo slovanského sveta, jednotlivých slovanských národných kultúr, ale aj z diania v Európe a vo svete. Pán Handžárik od vstupu do sveta publicistiky – pred viac ako tridsiatimi rokmi – vždy hájil a presadzoval záujmy Slovenska a slovenského národa.
     Váženému pánovi Handžárikovi, vzácnemu jubilantovi, členovia Rady Združenia slovanskej vzájomnosti želajú všetko najlepšie, najmä pevné zdravie, pohodu, radosť v kruhu svojich najbližších a ešte veľa tvorivých síl do ďalších rokov činorodého života.

 

Za Radu ZSV Edita Dürrerová, predsedníčka
  

Celý článok...

Výzva slovenským občanom a politickým subjektom

23.09.2019, 10:06 , Admin | Počet zobrazení: 533

V tomto roku si pripomíname 28.výročie iniciatívy “Za zvrchované Slovensko“, ktorá programovo zjednotila rozhodujúcu časť občanov a politických subjektov a veľkou mierou napomohla k získaniu národnej slobody Slovákov, štátnej suverenity SR ako rovnoprávneho subjektu medzinárodných vzťahov – k vzniku Slovenskej republiky.

 

Vzhľadom na vážnosť situácie – ohrozenie najvýznamnejších hodnôt národného dedičstva Slovákov - ako národnej identity, kultúry, slobody a štátnej suverenity SR, ako aj blížiacimi sa voľbami v roku 2020, predstavitelia iniciatívy „ Za slovenské slobodné a zvrchované Slovensko“ prijali 11. septembra 2019 Výzvu slovenským občanom a politickým predstaviteľom.

 

Združenie slovanskej vzájomnosti je jedným zo signatárov výzvy, prinášame vám ju v plnom znení so žiadosťou, aby ste ju šírili ďalej. Výzvu môžete podpísať na linku uvedenom pod výzvou.

Celý článok...

Zomrel dlhoročný predseda nitrianskej organizácie Združenia slovanskej vzájomnosti PaedDr. Marián Mravík

08.07.2019, 08:10 , Admin | Počet zobrazení: 649

 

Vo veku 67 rokov zomrel 5.júla 2019 po krátkej  zákernej chorobe zakladajúci člen okresnej rady Združenia slovanskej vzájomnosti v Nitre, jej dlhoročný predseda, člen Slovenskej rady ZSV, vzácny človek, kolega a  priateľ Marián Mravík.

Celý článok...

Zomrel významný literárny historik, zakladajúci člen Združenia slovanskej vzájomnosti PhDr. Michal Eliáš CSc.

06.04.2018, 12:57 , Admin | Počet zobrazení: 975

 

Vo veku 83 rokov dňa 2. apríla 2018 vo večerných hodinách zomrel v Martine PhDr. Michal Eliáš CSc., dlhoročný pracovník Matice slovenskej, literárny historik a editor.

Celý článok...

Aktuálna informácia ohľadom časopisu Slovanská vzájomnosť

10.01.2018, 14:33 , Admin | Počet zobrazení: 1911

Vážení čitatelia,


     dovoľte, aby sme sa vám poďakovali za doterajší odber časopisu Slovanská vzájomnosť. V roku 2018 časopis vstupuje do svojho osemnásteho ročníka. Obsahová štruktúra zostane zachovaná, ale vzhľadom na neustále zvyšovanie vstupných nákladov na jeho výrobu a následnú expedíciu k čitateľovi prichádzame v roku 2018 so zmenou v jeho vydávaní.

 

Celý článok...

1-5 / 10 Ďalšia stránka »