PODPORTE ZDRUŽENIE SLOVANSKEJ VZÁJOMNOSTI

     

V Bratislave 4.2.2021

 

Vážení priatelia, priaznivci a sympatizanti.

 

Združenie slovanskej vzájomnosti vyslovuje úprimné poďakovanie všetkým, ktorí ste venovali 2% zo svojej zaplatenej dane nášmu Združeniu Aj vďaka vám sme mohli realizovať naše aktivity v roku 2020.

 

Základným cieľom nášho Združenia je a naďalej zostáva popularizácia a šírenie idey slovanskej spolupatričnosti. Už takmer tridsať rokov prispievame rôznymi formami práce k uvedomovaniu si kultúrnej a duchovnej blízkosti slovanských národov .
Napriek zložitej a ťažkej situácii spôsobenej pandémiou bolo úspešných niekoľko našich prednáškových projektov k 75.výročia ukončenia 2.svetovej vojny, pripravili sme a podporili naše tradičné aktivity pre deti a mládež: Slovanská pieseň v Prakovciach a Medzinárodný rodinný splav po rieke Poprad v Starej Ľubovni. Obe sa presúvajú na rok 2021. V Roku 2020 sa mal uskutočniť 12. Všeslovanský zjazd v Sofii – Bulharsko. Delegácia zo SR bola pripravená zúčastniť sa ho, ale zo známych dôvodov bol presunutý na tento rok.

 

V roku 2020 sa nám podarilo so súhlasom Inštitútu ruskej civilizácie a Všeslovanského zväzu so sídlom v Moskve zverejniť na našej webovej stránke www.ozzsv.sk link na elektronickú verziu (v jazyku ruskom) trojzväzkovú SLOVANSKÚ ENCYKLOPÉDIU, ktorá je svetovým unikátom. Myšlienka nevyhnutnosti jej vydania sa prvý krát objavila v roku 1903 na Zjazde ruských slavistov. Ďalším podnetom bol Všeslovanský zjazd v Prahe 1998 a v roku 2017 encyklopédia dostala konkrétne kontúry. Do jej obsahu prispelo aj Združenie slovanskej vzájomnosti doplňujúcimi údajmi o slovenských národných buditeľoch, o základných cieľoch a aktivitách Združenia a jej dlhoročných funkcionárov. V roku 2021 chceme zabezpečiť aby sa Slovanská encyklopédia dostala do vybraných knižníc v printovej podobe.Tiež by sme radi aj v tomto roku udržiavali kontakty a spoluprácu s medzinárodnými slovanskými organizáciami.

 

Pripomíname, že na našej webovej stránke máte k dispozícii na stiahnutie všetky čísla časopisu Slovanská vzájomnosť od r. 2001 do 2018.

 

Vážení priatelia, sympatizanti. Obraciame sa na vás opäť s prosbou o poskytnutie dvoch percent z vašich daní, aby sme napriek súčasnej zložitej situácii s vašou pomocou mohli pokračovať v plnení našich cieľov.

 

Za Združenie slovanskej vzájomnosti s vďakou

 

Ing. Edita Dürrerová, predsedníčka ZSV

 

PaedDr. Dagmara Bollová, podpredsedníčka  ZSV

 

PhDr. Stanislav Bajaník,  podpredseda ZSV

 

Pre zjednodušenie môžete použiť predvyplnené prílohy: Vyhlásenie, Potvrdenie o odvedenej dani. 


alebo:


Naše identifikačné údaje:
IČO: 30778808 (zarovnáva sa sprava)
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): Združenie slovanskej vzájomnosti
Sídlo- Ulica: Dobšinského supisné/orient. č.: 3121/16
PSČ: 811 05
Obec: Bratislava I